Робота зі зверненнями громадян у закладі здійснювалась відповідно до ст.40 Конституції України, вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2018 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних» та згідно плану роботи школи.