Крітерії оцінювання

Атестація. Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (Наказ МОН України від 08.08.2013р. № 1135)

Повноваження керівника закладу освіти (Стаття 26 ЗУ "Про освіту")

Типове Положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу середньої освіти (Наказ МОН України 28.03.2018 р. № 219)