Заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку"

- забезпечення виконання вимог чинного законодавства з пожежної безпеки щодо утримання закладу;

- забезпечення первинними засобами пожежогасіння і пожежним обладнанням відповідно до норм;

- постійний контроль за виконанням Правил пожежної безпеки та дотримання установленого протипожежного режиму;

- формування наказу «Про призначення відповідальних за пожежну безпеку в кабінетах та приміщеннях»;

- формування наказу «Про забезпечення пожежної безпеки»;

- формування наказу «Про посилення протипожежної безпеки в осінньо-зимовий період»;

- формування наказу «Про посилення протипожежної безпеки в весняно-літній період»;

- затвердження Плану заходів по забезпеченню належного рівня пожежної безпеки;

- створення та визначення порядку роботи пожежно-технічної комісії;

- організація вивчення вимог Правил ПБ і проведення протипожежних інструктажів;

- проведення навчання та атестації з пожежної безпеки;

- відпрацювання з учасниками закладу дій під час евакуації на випадок пожежі ;

- організація і функціонування ДЮП;

- організація і проведення місячників пожежної безпеки; єдиних тижнів пожежної безпеки ; відвідування пожежно-технічної виставки;

- участь у районному конкурсі малюнків на протипожежну тематику серед учнів;

- оновлення інформаційного куточка з пожежної тематики;

- поповнення банку методичних розробок з пожежної тематики;

- проведення уроків основ здоров’я з протипожежної тематики для учнів сумісно з інспекторами районного відділу МНС на базі пожежної частини;

- планування і здійснення роботи з батьківською громадськістю з пожежної безпеки.

Дії у разі пожежі

Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 15.08.2016 р. № 974 визначається порядок дій у разі виникнення пожежі.

Керуючись ними, працівник закладу та установи, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, різке підвищення температури в приміщенні тощо), зобов’язаний:

 • негайно повідомити про це за телефоном до найближчого пожежно-рятувального підрозділу (при цьому слід чітко назвати географічне місце об’єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище);

 • залучити систему оповіщення людей про пожежу; розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації людей з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

 • сповістити про пожежу керівника закладу та установи або особу, що його заміщує;

 • організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними в закладі та установі засобами пожежогасіння.

Керівник закладу та установи або особа, яка його заміщує, що прибув на місце пожежі, зобов’язаний:

 • перевірити, чи повідомлено пожежно-рятувальний підрозділ про виникнення пожежі;

 • здійснювати керівництво евакуацією людей та гасінням пожежі до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. У разі загрози для життя людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили та засоби;

 • організувати перевірку наявності всіх учасників навчально-виховного процесу, евакуйованих з будівлі, за списками та журналами обліку навчальних занять;

 • виділити для зустрічі пожежно-рятувальних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під’їзних шляхів та вододжерел;

 • перевірити включення в роботу системи протипожежного захисту;

 • вилучити з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зайнятих евакуацією людей та ліквідацією пожежі;

 • у разі потреби викликати до місця пожежі медичну та інші служби;

 • припинити всі роботи, не пов’язані з заходами щодо ліквідації пожежі;

 • організувати відключення мереж електро- і газопостачання, систем вентиляції та кондиціонування повітря і здійснення інших заходів, що сприяють запобіганню поширенню пожежі;

 • організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складування і забезпечити в разі потреби їх охорону;

 • інформувати керівника пожежно-рятувального підрозділу про наявність людей у будівлі.

У кожному закладі та установі наказом чи інструкцією встановлюється протипожежний режим, що містить порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і спосіб оповіщення учасників освітнього процесу, послідовність їх евакуації, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного та навчального устаткування, вимкнення електроустановок, ліфтів, застосування засобів пожежогасіння тощо з урахуванням особливостей будівлі, її планування, розташування тощо.

Навчальне відео