Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 5-11 класів

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 1-4 класів